Po Wielkiej Wojnie. Nowa Europa 1918–1923 Międzynarodowa wystawa plenerowa w Krakowie